Мачовете в Сряда, 31-03-2021

Начален час Първенство На живо по Резултат ⟳ Минута
flag МЕЖДУНАРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ – Квалификации СП, група B
21:45 Гърция – Грузия 1-1 КР
21:45 Испания – Косово 3-1 КР
flag МЕЖДУНАРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ – Квалификации СП, група C
21:45 Литва – Италия 0-2 КР
21:45 Северна Ирландия – България 0-0 КР
flag МЕЖДУНАРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ – Квалификации СП, група D
21:45 Босна и Херцеговина – Франция 0-1 КР
21:45 Украйна – Казахстан 1-1 КР
flag МЕЖДУНАРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ – Квалификации СП, група F
21:45 Австрия – Дания 0-4 КР
21:45 Молдова – Израел 1-4 КР
21:45 Шотландия – Фарьорски острови 4-0 КР
flag МЕЖДУНАРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ – Квалификации СП, група I
21:45 Андора – Унгария 1-4 КР
21:45 Англия – Полша 2-1 КР
21:45 Сан Марино – Албания 0-2 КР
flag МЕЖДУНАРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ – Квалификации СП, група J
19:00 Армения – Румъния 3-2 КР
21:45 Германия – Северна Македония 1-2 КР
21:45 Лихтенщайн – Исландия 1-4 КР
flag МЕЖДУНАРОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ – International Friendly Games
18:45 Швеция – Естония 1-0 КР
21:45 Швейцария – Финландия 3-2 КР

166 коментара по статията

 1. Добро утро и честит професионален празник на македонските историци!

 2. МЕРКУРИ ПРОСЕНИЧКОВ
  Меркури Просеничков са появи на тоа свет у една дъждевна есенна вечер, маки му - Гица Просеничкова го роди с извесни трудносте, въпреки че он беше твръде маломерен, ма жената са надеваше поне живото му да бъде лишен от затрудненства. Меркури са пръкна на бел свет колко едно маче годиняче, ма зе да бреца като пищялка на повредена гайда, па са наложи сека една цица на родилкя да затисне мининката му пръичка, та да моа да има мир у родилното помещение. Женичките си отдъанаа, они завалишките тоа ден са чувстваа сак, че са ги биле с чуко у главата, толко мощен беше гласо на младенецо. Он бръже си прокара чревнио тракт и маки му са виде у чудо, щото минира сички свободни пелени и са омаза като български политик у културно предаванье.
  Сигурно са питате от къде а дошло тава странно име, дека Гица и Кочо Просеничкови са избрале за детето си. Сиги ша получите пълно разяснение по въпросо. Кочо Просеничков служил у казармата с един млого умствено-акълен момък и вечер седел до него и наблюдавале небето, та онава момче са казвало Александър и било кръстено на баба си Велика, оно било много начетено и му разяснило за звездите и планетете, дека са накацале по небосводо. Кочо не разбрал нищо от тия купешки приказки, ма много му аресало името Меркури (поне он така го чул) и кръстил с него сино си. Гица отначало са противила на тава чуждоземско и чуждопланетно име, ма после приела, като постигнале семеен компромис, тъй че следващото дете да бъде кръстено на баба Фида (макя на Гица), като впоследстие Меркури Просеничков са сдобил със сестра и она са казвала Фиделия, ем угодиле на маки нги и баба нги, ем на българо-кубинската социалистическа дружба.
  Малко след раждането на Фиделия двете деца били оставени на крепките грижи на баба нги Тодорана (макята на Кочо) и она зела крути мерки по техното оперативно захранванье, като скоро са преврънале у барбарончета, като при Меркури било особено видимо преодолеваньето на пръвоначалнете теглови дефиците. Фиделка и Мерчо имале много интересни игри помежду си, пръвата - да са офръгват с едра баластра, а втората била да скачат по пружината на кревато, докъде прабаба нги Спасенка седи на него и ги съзерцава мило, а целта била да и изпадне ченето из устата, она горката доаждала при тех да ги види, ма скоро са отказала от тава тегло и не стъпила повече.
  Меркури Просеничков увлезнал у училище се пак, ма там не улезнало нищо у главата му. Побелеле косите на сите му даскалици от него, кво ли не пробвале да са опраат ората с тоа дзвер, еле па директоро (Ванчослав Жатов) го чегарил през ден, ма таа биковита глава не разбирала ни от бой, ни па от много бой. Ти му приказваш, а оно та гледа като теле у пребойдисан вратник, ни напреде, ни назаде.
  Свръшило са и с тава тегло, та Меркури го зеле войник, станал страж на националната сигурност, като за целта му повериле млого здрава кирка и он създал чудеса от храброст с неги, като немал равен на копанье и на бой у поделението. Кеф ти да биа, кеф ти да го биат, нема никакво значение, нашио гледал да а се у боьо и не опирал у земята. Придобил млого яка тренировкя и след тава станал професионален копач на кенефи у селото. От време на време го викале и овчар, ма овните виждале у него конкуренция, като он са сборил с три обществени овеня и они придобиле сексуален ТЕЛК, та не можле да заплождат овците и ората престанале да го заангажирват с подобни дейносте, къде не са му драги, а и на овните не са драги.
  На 15.08.1992 годин Меркури Просеничков са беше разпил у кръчмата от радост, а също така и от вчера, та притегаше рикия като гладен магарок ланско сено, а и чадаше с един резан тутун като парен локомотив от донбаски въглища. Беа са сбрале млого елитна компанеа: Великан Пехливанов (висок 1.60, ма пиа като за 2.30), Бродяга Тричков (елитен ветеринар и оперативен казанджия), Венец Овчаров (он па бeше професионален козар) и нашио текущ герой.
  - Великане, да та стръси кой та фане, а наздраве! - дигна бръз тост Меркури.
  - Наздраве на планетата Меркури, дека жена му се рови из чужди патури! - отръна Вичо и кювна едни сто и пеесе грама, ама се едно зади врато си ги фръли.
  - Пустиняци, язе тукта съм ви сбрал не да ми са прайте на поете, ми да копаме клозете! - афтуритетно са намесил Броди Тричковеа, па са оригнал на царска туршия и пръжени яйца.
  - Чекай да муанеме по неко рикия, има поверие, дека клозет, къде му неа сипано предо копанье, после неще да пиа и се излаза и прелива! - мъдро добави Венко Овчаров.
  - Верно а, господ да ма убиа, бех забоварил, Гатеееее, дай по едно пиенье, да не ида да та натръта зади баро! - прозина на Броди къде барманкята.
  Гатанка Ризонова са възправи като гладна мечка от обрънат кошер и къдриците нги са накокръжиа от яд и оперативни био токове, она позелене като неправителствена организация къде брои блатни кокичета и удари с песници у баро, а он са стръси като от земетресение от четвръта степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.
  - Живки да не сте, къде сте са живи зеле на тоа свет запустен и он да неа жив! Бре, па толко ора ги занесе у дън земя тава пиенье, вие сте са запреле като неполивани маруле, ни напреде, ни назаде! Па нема ли друга болест за вазе, па да ви фане, па да ви у уста сгръчи, да ви са рикия пиа, ма тава да ви отлъчи! Бродиии, ти ли ше ма натрътиш мене?! Ше та извиам я като прана кръпа, та ше ти пукат жилите като разбридано въже на врато на разгонена биволица, бре ма пусти-пустиняци, мани ми и импотентни смотаняци! Втори ден не моа си идем дом на обед и да си нараним стоката, оти и оня мойо мъж е като вазе, ма пиа негде из поье, оти а овчар и на обед са не връща, да са неко път и вечер дано не връне…
  Стрина Гатанка сипваше по една двойна рикия като пробита лейка на нов разсад и сипеше юти благословии наред, свръзани с добро здравословно състояние и последващи задгробни тежнения на людете, дека са отнасаа за них и нихното душеспасение и ментално благоденствее.
  Бригадата допи рикията на екс и пойде у боен строй къде домо на баба Грамка, она са казваше Грамада Вълчанова и беше Мис Тракторист за 1956 година. Бабичката беше случила на воднист двор и са налагаше клозето да бъде преместен у високата част. Наште спецчасте юснаа по една длъга рикия за добре дошле, извършеа текуще замерванеа с лазер, а именно викнаа комшията Лазар Трънкин (и.д. индженерин и пияница) и он нги посочи точната точкя, тигивана наште са спущиа като жъдни овци на пресъанал язовир и зе да буат яко у биковитата земя, буат като млади овнета у чувале с непрана вълна. Атаката водеше Меркури Просеничков и яко звънтеше кирката, толко беше твръда таа земя, сак че биаш у цимнето и она ти са връща къде челото. Ма нашио са беше разфръгал по потник жарсе и буаше екстремно като японски багер на международно изложение. Тигива са случи нещо твръде неочаквано, у краката му са отвори дупкяи от нея са изпрай древно зло, оно чекаше ияди години за освобождение и са излете като футболен национал за еврокашмер, извиси са като партиен секратар на отчетно-изборно събрание и изрева като напущена булка у индийски сериал. Тава зло беше много страшно, оно беше кръстоскя между мъждрамуняк, караконджул, киликанзер и урунгел, като имаше и добавени елементе на тахтабица (дръвеница), прилеп и скокомръжляк, като сичкото тава беше закачено за едни крила и оно ги разпери и моментално полете да сее зло из селото.
  Пръвой са улете у дворо на баба Евлампия Бурчакова, ма она не видеше добре и с двете очи и помисли дека биволицата са а отвръзала, та го надена с вилата у пръицата, а оно изрева като отбито теле по комшийска крава. Злото побегна от таа дива бабичкя и налете у дворо на дедо Лефтер Дренков, он тамън изкарваше тор на бунището и чудовището са спущи къде него, Лефтер не беше толко лефтерен и му удари два индоевропейски шамара с опакото на лопатата, а оно изпище като циркуляр от ръждов пирон и полете на друга страна. Направи последе опит да са улети у къщата на баба Етрополка Митева, ма она са беше заслушала като разгонена мачка у южен ветър и го посрещна с тъпото на манарчето, дека делкаше трески за печката, чудовището са запре и са опре като японски турист от домашна рикия, па посленка виде, че у тава село го не чека нищо добро и са засили обратно къде дупкята, от дека са беше пръкнало. Убаво, ма там го посрещна Великан Пехливанов и му удари една бригадирска глава и оно зе да глеа като зрелостник пред матура, посленка Венчо Овчаров го чукна с кирката у слепоочието и оно горкото мъцна като изпущена коза от бодлива тел и са лизна у дупката като изпилен галош по мокра шума, Меркури Просеничков го удари на изпроводяк по темето и светкавично го лопатира. Затвори са дупката между тоа и оня свет и наште пустиняци седнаа по дупе и си сипаа по една гранична рикия, на границата на световете. Изпиа ги млъчаливо, па си сипаа втора, тежка тайна са настани между тех, настани са като комсомолски лидер у дръжавен рейс и остана тама до края на живото нги, у тоа пуст северозапад и чудовищата от пъкало немаа шанс да оцелеат.

  1. чокат швабие насред швабие, а ния ги бройм за наша западна провинтция! ако на фанат шни скъсат гз

 3. 1-0
  1-1
  1-2
  2-2
  3-2
  Не е истина брацка нам Армения кво прай на мамалигарите, за кеф и (money) на дедо

 4. Mayans MC season 3 не е като Синовете на Анархията (fab) ма Ко да прайс.
  Иначи има мноо яки подки ...

   1. не зн кво е "банка", сигур имаш предвид трета нянка, ма въпро3а ми беше коя ваксина Я ЗАДЪЛЖИХА да си тури :-?

     1. мрсни крадци, мошеници, негодяи, капути, педерасти, калинки, абе ... герберасти!?

     1. И тя е от 2та фаза бе, трябваше да им осигурят убава ваксина, а не от таа дет никой я неще и не могат да я реализират! Ай сега да бъдат така добри ДА НЕ ОТВАРЯТ, докато не и монтират и 2та доза!? Щото даскалиците са записани от Ноември м.г., а дупетати и родата им прилапаха убавата вакЦина СЕГА!?

 5. Чоки,
  Кирилова и Наков искат си направат бебе, еми тогава ти и Ронба що да не :-?

  1. я сега ше заложа апартамента на х2 и умера ли, забранявам на жинато повече да ходи на работа! Водете си циганетата къдет искате, балсънва и увишлените убийци!? (peruka)

     1. Жена ти нали е даскалица ве, не е ли чепирана? А децата поне доскоро го караха без симптоми или съвсем леко.

      1. Понякога ме нервиш, щото си по-застрелян даже от Фена - не четеш, не помниш, не разбираш - само тракаш по копчетата без никва мисъл :(
       Нали точно затва протестирам и са нерва бе - тя е записана още от миналия Ноември за ваксина и това трябваше да се случи с 2та фаза. Да, ама крадливите Тикви изпокриха ваксините и никой не си мърда пръста да покани софийските учители за ваксиниране! Е с какъв морал и какъв сурат тогава имаш наглостта да ги хвърлиш на първа линия!? Да, децата го карат леко, но го разнасят тотално и учителите се разболяват и гинат като круши. Съответно го пренасят на всички родственици и най-страшното - на възрастните си родители!?

   1. Шми забраниш уя, ти отпери даскалицата един тиган, ти вземе размер за шапка, тва и е работата, марш в градината, а тва с циганетата ще го подмина, щот сигур си пиян на талпа вече

    1. тоо па ацки про3, за разлика от вас алкохолиците, я ниса напивам ве! Нз ко ми става, ма пия, пия и ниса напивам!
     Ти сано стой и гледай дали ако умера пичалбата нема да запра жината, да ходи да слугува на безотговорните тарикати като тебе!? Като начало ся ше я накарам да си вземе поне 2 7ци отпуска, не да ми ходи на вълка в устата, баш в най-големия пик на американската пандемия (shake)

 6. Цолювците осрали системата за записване у ДГ, що не могли да предвидат кокло потребители можело да има (fp)
  Мидаде, той Цолю зн че у Любимец таа година искат да са запишат 14 деца, отде да зн колко са у 100лицата, Пуовдив и Варна :-?

 7. опа бе, по битиви обявиха че цената е 100 лв. за глас, тия месните герберасти кво ме залъгват с 50 лв., мамицата им крадлива!?

 8. Две 7ци лижат в къщи на диванчето и им са била натрупала умора! А г-н Цолю кво да каже тогава бе (fp)

   1. Е нали и ас тва викам бе, ама такива кат тебе сбраха пари за Али Беков, да ги даде на тъпата Тиква и да отворат ДГ (shake)

   1. по нищо не са различават от краставици с оцет ве про3! Сано дето сигур немат токло нитрати, че посла да са върта в ацки мъки и киселини цела ношт :-?

    1. в ягодите няма нитрати... само с оборска тор ги хранят....

     1. мида, ас имам пълно доверие на брата византиец, не на бг селския тарикат 8)

 9. Бал съм ва, рикия и салата, пилешки воденички в маслo и бира, пилешки дробчета с лук (32red)

  1. Добре бе, макя му стара, за кво точно ги пестите тия пари та сано отпадъци за кучита едете?
   Цолев?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *